دکتر ابوالقاسم مسیح‌آبادی

تصویر دکتر ابوالقاسم مسیح‌آبادی

دکتر ابوالقاسم مسیح‌آبادی از سال ۱۳۷۶ تاکنون به مدت ۲۱ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۵ در گروه حسابداری، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
پایه: ۱۵
متولد: ۱۳۳۷
سابقهٔ تدریس: ۲۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: massihabadi@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۴.
کارشناسی علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۵۳.
عنوان رسالهٔ دکتری: ادراک اطلاعات حسابداری قضاوت نسبت به آنها و اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی قابلیت فهم و مربوط بودن اطلاعات مالی و تاثیر آنها بر سرمایه‌گذاری.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر ابوالقاسم مسیح‌آبادی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهمدیریت مالی (۱)
چهارشنبهحسابداری صنعتی (۳)تئوری حسابداری(۱)حسابداری صنعتی (۳)
.:: هفته فرد ::.
مدیریت مالی پیشرفته
پنجشنبهتئوری حسابداری (۲)تئوری حسابداری (۲)
.:: هفته زوج ::.
تئوری حسابداری(۱)
.:: هفته فرد ::.
جمعه