دکتر محمدرضا سعیدی اصل

تصویر دکتر محمدرضا سعیدی اصل

دکتر محمدرضا سعیدی اصل از سال ۱۳۷۲ تاکنون به مدت ۲۷ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «دانشیار» و با پایهٔ ۲۱ در گروه دامپزشکی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۳ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ بهداشت مواد غذایی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی رئیس دانشگاه است.

دانشیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

رئیس دانشگاه

دانش‌آموخته‌ی دکتری بهداشت مواد غذایی
پایه: ۲۱
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۲۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)
رایانامه: saeedi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۳.
دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۲.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی فلور میکروبی شیر خام در منطقه‌ی سبزوار و تأثیر سیستم لاکتوپراکسیداز بر روی آن.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی حضور انواع سالمونلا در مرغ‌های کشتار شده شهرستان اهواز.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمدرضا سعیدی اصل در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهبهداشت و کیفیت گوشت و فرآورده ها
چهارشنبهتولید و فرمولاسیون محیط های کشت جدید
پنجشنبهباکتری های پروبیوتیک
جمعه